دیپلوم در کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی (DIT)

دورۀ دیپلوم تکنالوژی معلوماتی (Diploma in information Technology) به منظور مطالعه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، جمع‌آوری، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی و انتقال اطلاعاتی است که انجینیر تکنالوژی معلوماتی آن را دنبال می‌کند.

موضوعاتی که بحث خواهیم کرد.

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران، سیاستگزاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.